Firmus Partners Oy — toimivampi työmaa

Firmus Partners Oy on vuonna 2009 perustettu palveluyritys, joka tarjoaa monipuolisesti työmaa-aikaiset rakennuskone-, laiteasennus- ja ylläpito- sekä kuljetus- ja nostopalvelut Etelä-Suomen alueella.

Toimimme työmaiden voimavarana eri rakentamisen vaiheissa, niin lyhemmissä projekteissa kuin pidempiaikaisissa työtarpeissakin. Työmaapalvelumme koostuvat projektinjohdosta sekä suunnittelu-, asennus-, huolto- ja ylläpitotöistä kalustotoimittajasta riippumatta.

Vastuu henkilökunnasta

Yrityksemme palveluksessa on tällä hetkellä 28 vakituista työntekijää. Emme käytä vuokratyövoimaa ollenkaan, vaan tähtäämme pitkäaikaisiin ja vakaisiin työsuhteisiin. Uskomme, että sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on paitsi yrityksen tärkein voimavara myös paras laadun tae. Seuraamme henkilöstömme ammattitaidon kehitystä ja kannustamme henkilöstöä osallistumaan ja vaikuttamaan oman työnsä ja yrityksen kehittämiseen.

Jatkuvan kouluttamisen avulla pyrimme pitämään henkilöstömme ammattitaidon vaativien tehtävien mukaisella tasolla. Koulutuksen avulla pyrimme myös laajentamaan henkilöstömme valmiutta erilaisiin työtehtäviin ja toimenkuviin kunkin omien halujen ja kykyjen mukaan. Kaikilla on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan ja edetä urallaan. Työterveyshuollon kumppaninamme toimii Täsmä Työterveys Oy.

Vastuu yhteiskunnasta

Olemme Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani –jäsen. Tilaajavastuu Oy korostaa rehtiä kilpailua ja toimii harmaata taloutta vastaan.

Lisäksi olemme Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) jäsen. Tämä on merkki vastuullisesta ja luotettavasta yhteistyökumppanista.

Olemme myös Suomen Yrittäjät Ry:n jäsen. Yhdistys korostaa yrittäjyyden merkitystä koko Suomen kehityksen ja talouden näkökulmasta.